... profesionál na zděné konstrukce ...

od roku 2000

Hrubá stavba tvoří hlavní základ a srdce každého rodinného domu, proto je velmi důležité vybrat stavební firmu s dlouholetou řadou zkušeností, která dbá na preciznost a přesnost výstavby a dodržuje podmínky předepsané projektovou dokumentací, má zkušenosti se zděnými technologiemi na trhu - M-M stavby v.o.s.

Pokud se stále rozhodujete, zda si nechat postavit rodinný dům na klíč nebo jej realizovat svépomocí, rozhodně také popřemýšlejte, zda nezadat hrubou stavbu Vašeho domu odborníkům - profesionálům. Hrubou stavbu rodinného domu nemůže dělat každý, obsahuje řadu odborných zkušeností a znalostí v daném oboru a řadu odborných řemesel.

Hrubá stavba obsahuje (námi realizované stavby):
- vytýčení rodinného domu geodetem, tvorba měrných bodů,
- provedení výkopových prací, ležaté rozvody pod základovou deskou,
- betonáž základových pasů vč. zemnícího pásu, ležaté rozvody v základové desce, zkouška těsnosti,
- hutnění, výztuž, bednění a betonáž základové desky,
- provedení hydroizolace a radonové izolace pod obvodovým a nosným zdivem,
- výstavba obvodového a nosného zdiva, pilíře, překlady ukončené železobetonovým věncem,
- pokud je stavba vícepodlažní: vodorovné konstrukce (monolitický nebo panelový strop) se svislou konstrukcí, opět ukončeno železobetonovým věncem,
- konstrukce střechy včetně střešního pláště s klempířskými prvky,
- pokud: je součástí stavby pevný zděný komín, pevné železobetonové schodiště, tak vše patří do hrubé stavby rodinného domu.

STAVĚT NÁS PROSTĚ BAVÍ . . .